Tietosuojaseloste

Filete tietosuojaseloste: 

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme, AE Filete Oy palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä.

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

 • miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden tietoja.
 • minkälaisia tietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista.
 • mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden tietoja.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ                      Sanna Virtanen

Edellä mainittu  rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti.  

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

 • Puhelinnumero: 040-8677899
 • Sähköpostiosoite: sanna.virtanen@filete.fi
 • Osoite: Orsikatu 3, 21200 Raisio

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA

Asiakasrekisteriin kerätään Yrityksen tai yksityishenkilön tietoa, jotka lueteltu alla.  Asiakkaiden tietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Yrityksen edustajat käyttävät yhdessä asiakastietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Passeli-ohjelmistoa.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään asiakkaan varauksen yhteydessä luovuttamat Yrityksen nimi, osoite, verkkolaskutustiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan varauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi
 • Osoite
 • Verkkolaskutusosoite

  REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

REKISTERIN SUOJAUS

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan yrityksen työntekijöillä sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä ja heidän työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

MUUT OIKEUDET

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää Yritystämme käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytiikka

Sivuston käyttöä seurataan analytiikkatyökalun avulla.